سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
بی گمان همه جنبندگان زمین ـ حتی ماهیان دریا ـ بر جویای دانش درود می فرستند . [امام باقر علیه السلام]