سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
تباهی خرد در فریب خوردن از نیرنگهاست . [امام علی علیه السلام]